PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN CARBON FOOTPRINT INDUSTRI PULP DAN KERTAS - DIT. IHHP - DITJEN IA - KEMENPERIN

Jakarta, 12 November 2012